Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Przed rozpoczęciem korzystania z Naszej strony prosimy Państwa o dokonanie wyboru czy strona może korzystać z plików cookie lub innych technologii, takich jak sygnały nawigacyjne w sieci web, znaczniki pikseli i obiekty Flash („Pliki cookie”).

Są wymagane, aby umożliwić korzystanie z podstawowych funkcji witryny, takich jak zapewnienie bezpiecznego logowania lub zapamiętywanie, na jakim etapie rezerwacji jest użytkownik. Bez tych plików korzystanie z Naszej strony nie będzie możliwe.

Umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika w celu oceny i poprawy jej wydajności dzięki zrozumieniu, jak korzystają z niej użytkownicy a także mają na celu dopasowanie i zapamiętanie preferencji użytkownika. Mogą one być również wykorzystywane do zapewnienia lepszej obsługi klienta na tej stronie. Na przykład: do zapamiętywania danych do logowania, zapisywania informacji o tym, co znajduje się w koszyku lub dostarczania informacji o sposobach korzystania z naszej strony, do zapisywania informacji o wybranym języku, regionie, rozmiarze czcionki, wyglądzie strony internetowej.

Te pliki cookie są wykorzystywane do wyświetlania reklam, które są bardziej dopasowane do użytkownika. Możemy dzielić się tymi informacjami z reklamodawcami lub wykorzystywać je w celu lepszego zrozumienia zainteresowań użytkownika. Reklamowe pliki cookie mogą być na przykład wykorzystywane do udostępniania danych reklamodawcom, tak aby reklamy, które widzi użytkownik były do niego bardziej dopasowane, aby mógł on udostępniać niektóre strony na portalach społecznościowych lub zamieszczać komentarze na naszej stronie.

Szczegółowa informacja na temat korzystania z plików cookie i związanych z nimi technologii znajduje się pod poniższym linkiem Polityce prywatności.

Informacja o danych osobowych

Informacja o danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hotel Wit Stwosz, 31-027 Kraków, ul. Mikołajska 28, NIP: 6762060570, kontakt e-mail: hotel@hotelws.pl

Cele, dla których Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe:

1. zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług (podstawa prawna: umowa o świadczenie usług)
2. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Administratora w związku z poniesioną szkodą wyrządzoną przez gościa, lub ochrona przed roszczeniami gościa w stosunku do Administratora (podstawa prawna: usprawiedliwiony cel administratora)
3. udokumentowanie usługi dla celów podatkowych (podstawa prawna: przepisy podatkowe)
4. zapewnienie najwyższej jakości usług (podstawa prawna: usprawiedliwiony cel administratora)

Administrator przetwarza również dane osobowe gości gromadzone przez monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom i innym osobom przebywającym na terenie Obiektu (podstawa prawna: ochrona żywotnych interesów Administratora oraz innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel Administratora)

Dane osobowe mogą być powierzone następującym firmom, świadczącym dla Administratora usługi:  
- wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne
- księgowe
- transportowe i wycieczkowe
- kurierskie i pocztowe
- prawnicze i ubezpieczeniowe

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi jak również przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń podatkowych i cywilnoprawnych Administratora lub gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 30 dni, chyba że z uwagi na szczególną okoliczność (np. wypadek) konieczne będzie przechowywanie nagrania z monitoringu przez okres dłuższy.

Każdy gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO) oraz ich poprawiania i aktualizacji (art. 16 RODO). Każdy ma również prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania (art. 21 RODO) oraz do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.  

Administrator informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Administrator nie zamierza przekazywać danych poza obszar EOG.

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adres zamieszkania jest wymogiem zawarcia umowy o usługi. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Administratorowi zawarcie umowy o usługi.

Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.